فراخوان بین‌المللی طراحی بسته‌بندی (Better with Less)

فراخوان بین‌المللی طراحی بسته‌بندی (Better with Less)

در جهان هر روز میلیون‌ها نیاز برای بسته‌بندی وجود دارد و به این دلیل، اهمیت جایگزین کردن بسته‌بندی‌هایی که آسیب کمتری به محیط‌زیست می‌زنند بیشتر می‌شود. در این راستا ما شما را دعوت می‌کنیم تا راه‌حلی برای تغییرات در بسته‌بندی که برای مشتری و محیط‌زیست بهتر است را پیدا کنیم.

چوقا یا چوخا تن پوش مردان بختیاری

چوقا یا چوخا تن پوش مردان بختیاری

سفید سفید سفی‍د سفید سیاه سفید سفید…این کلمات روایت تماشای دقایقی کوتاه ازتنیدن تار و پود یک فرهنگ و اصالت کهن درهم هست. این تن پوش که ازجنس پشم و به رنگ سیاه و سپید که می تواند نماد و نمودی از حدیث مکرر خیر و شر، خوب و بد و … باشد و با دستان هنرمند بانوان بختیاری با مهارت و تبحر خاصی صبورانه تنیده می شود.